Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

God doet alle dingen meewerken ten goede!

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8 : 28)

Vaak zeggen we dat het allemaal makkelijker zou zijn, wanneer we geen last van verdrukking zouden hebben en in voorspoed zouden leven. Als alles goed met ons gaat is het zoveel makkelijker om God te vertrouwen en Hem te volgen. Toch?
Is dat zo?.. Kijk eens om je heen?.. Wat een toestand in de wereld. Beurzen over de hele wereld, die als pudding in elkaar zakken, waar niks van de winst overblijft. En noem maar op! Brengt voorspoed een mens dichter bij God?..
De mensen die dicht bij God leven zijn vaak de mensen die veel verdrukking meemaken. Het grootste geloof vind je vaak in landen als China, N.Korea, en veel landen meer.. Wij die het vaak zo goed hebben, leven niet altijd zo dicht bij God. Kijk eens naar Salomo. Die leefde in “een gouden eeuw”… hij was de rijkste man van zijn tijd.. Wat heeft God deze man gezegend en verhoord! Maar bracht dit hem uiteindelijk dichter bij God?..

In Zijn wijsheid heeft God er voor gekozen om toe te staan dat wij verdrukking meemaken. God gebruikt die verdrukking om ons ‘beter’ en mooier te maken! Vergeet nooit, dat het slechte wat ons overkomt, het goede niet in de weg kan staan dat God met ons voorheeft.. Altijd niet begrijpelijk. Paulus beschrijft dit als volgt: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken…”.

Alle..goede, blijde, fijne, maar ook slechte, verdrietige, pijnlijke, onrechtvaardige dingen.
Paulus zegt niet dat alles wat een christen overkomt, goed is! Er overkomt ons veel kwaad. Als christen wordt je in Nederland ook al beschouwd als lastig! Wij kunnen niet zeggen: “Wat gebeurd is, is goed”.. Maar de uitwerking ervan zal om ons bestwil zijn! Lees maar verder in vers 31-39, wat er allemaal over staat. Degene die God werkelijk liefhebben kan geen echte, wezenlijke schade toegebracht worden. Integendeel, het kan bijdragen tot het plan van God met je leven. Verdrukking kan je beter en bitter maken. Waar ligt de sleutel?.. De keus die je maakt. Welke keus?.. Kijk je met Gods ogen naar een situatie of kijk je met je eigen ogen naar de situatie?. Denk hier eens overna.. Het is ergens een uitdaging!
Dat we kunnen zeggen: Dank U wel Here, dat alle dingen die in ons/mijn leven gebeuren, door U gebruikt worden om ons/mij mooier te maken!

Een gezegende tijd,
H.T.