Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Gij weet het . . .

“Ja Here, Gij weet dat ik U liefheb” (Joh. 21:15).

Dat zei Petrus tegen Jezus, toen Jezus hem na Zijn opstanding aan het meer van Galilea vroeg of Petrus Hem liefhad. Dat was een heel bescheiden antwoord.  Een aantal weken daarvoor zou dezelfde Petrus waarschijnlijk hebben geantwoord: “Natuurlijk!” Nadat Petrus zijn Heiland tot driemaal toe had verloochend, was Petrus een ander mens geworden. Iemand met vragen en twijfels.

Ook wij kunnen vragen en twijfels hebben in de weken na Pasen. Op Pasen hebben we nog uitbundig ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan’ gezongen. Maar in de dagen daarna komt het bericht dat je niet meer beter kunt worden. Of je staat aan een graf van een dierbare, of familielid. Toch angst! Nieuw verdriet! 

Vragen, twijfels. Zal de opstanding echt komen? Hoe zal die opstanding dan zijn? Zullen we elkaar herkennen? Ook wij hebben zoveel vragen en twijfels.

De vraag: Hoe ga je ermee om? 

Op een dag liet God de profeet Ezechiël een visioen zien. Hij zag een dal vol dorre doodsbeenderen. “Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?”, vroeg Hij aan de profeet. De profeet gaf een verrassend antwoord. Een antwoord vergelijkbaar met dat van Petrus. Ezechiël zei niet: “Ja , natuurlijk.” Dat zou je toch wel van een profeet verwachten! Ook hij liet het antwoord aan God over. “Here, Here Gij weet het.”(Ez. 37:3)… ‘U weet het Here’…

Net als Petrus legde hij zijn twijfel in de handen van God. God, die hij Here noemde. En dat is een veelzeggende naam. Een naam die de trouw van God benadrukt. De trouw van God aan Israël. De trouw van God aan ontrouwe mensen.

Ezechiël had zijn vragen. Ze beriepen zich op God. Hij wist het antwoord. Aan Hem was het oordeel. Maar is dat nou niet precies waar het om gaat als je oprecht geloofd?.. Je geeft niet alleen jezelf aan God over, maar ook de vragen die je over diezelfde God hebt.

De vraag: Kunnen wij het ook zeggen: “Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb!”

Een gezegende tijd.

H.T.