Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Gemeentegroei!

“(De gemeente) werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest” (Hand. 9:31b)

Tijden van vervolging zijn tijden van reiniging, heiliging, en loutering. Het snoeimes van de hemelse Landman neemt de onvruchtbare takken weg en het resultaat is nieuwe bloei en vruchtbaarheid. Toch verlangt geen enkel kind van God naar geloofsvervolging. Maar kan het daar wel zonder? Vervalt het christendom anders niet in “christendommelheid”?

Na de tijd van vervolging wandelde de gemeente “in de vreze des Heren en nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest”.
In deze tijd van kerkverlating klinkt ons dit vreemd in de oren. Er is dus toch een mogelijkheid de mensen weer in de gemeente/kerk te krijgen, namelijk door de vreze des Heren te prediken en in praktijk te brengen.
Maar zou het ook werken in onze tijd? Het valt in ieder geval te proberen.

De vreze des Heren moeten we weer terughebben in ons leven. Ontzag voor God. Ontzag voor Zijn Woord. Ook voor wat Hij zegt over bijvoorbeeld ongetrouwd samen wonen, scheiden, homofilie, roddelen, afgunst enzovoort.
“De vreze des Heren is het kwade te haten”, dus niet alleen nalaten, maar er een afkeer van hebben. Dat lukt heel goed met bepaalde verkeerde dingen maar er zijn ook zonden die je slechts noodgedwongen opgeeft. Boezemzonden worden ze wel genoemd. Hiervoor moet je in de bijstand. De “bijstand van de Heilige Geest”.
De gemeente van Handelingen 9 leefde van die bijstand. En daardoor groeide ze. We zijn opnieuw met een gemeente/kerkelijk seizoen begonnen!
Gaan wij ook in de bijstand van de Heilige Geest met het nieuwe seizoen beginnen. Als we ons daar naar uitstrekken dan kunnen we groei verwachten zowel persoonlijk als gemeente!

Laat ons gebed zijn: “Heer, geef ons de Geest van de vreze des Heren”

Ik wens iedereen een gezegend seizoen!

H.T