Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Gemeenschap en discipline!

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” (Rom. 12:4,5)

De bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig. Met de vraag: Waarom hebben we elkaar zo hard nodig?

Denk eens aan David die er op uittrok om Goliath te verslaan. Als munitie nam hij 5 gladde stenen uit de beek. Waarom moesten die stenen glad zijn? Anders kon hij ze niet secuur richting geven en dat zou hem zijn leven kunnen kosten. Hoe waren die stenen glad geworden? In die beek stroomde voortdurend water over de stenen heen en werden ze steeds tegen elkaar aan geschuurd, waardoor alle scherpe randjes verdwenen. (Die beek is bekend voor ons, daar zijn wij met de reis naar Israël geweest!)

Hierin ligt een prachtig beeld van bruikbare stenen voor Jezus. Als Hij bruikbare christenen zoekt, gaat Hij naar de beek, naar de plaats waar christenen gemeenschap met elkaar hebben, daar waar het zuivere water van Gods Woord over de stenen heen stroomt, waardoor ze worden gewassen en geslepen aan elkaar. Door de gemeenschap met elkaar worden de scherpe kantjes van ons afgeslepen en worden we gladde, bruikbare stenen.

Met het oog op die gemeenschap raad ik je aan je te onderwerpen aan discipline. Vrucht komt nooit zonder discipline. Daarbij denk ik aan twee vormen van discipline. Ten eerste: zelfdiscipline – de manier waar we ons leven organiseren. Deze vorm gaat over de kleinste details, zoals wanneer we ’s ochtends opstaan, wat we eten en dragen en persoonlijke hygiëne. Al deze details zijn essentieel om te groeien en vrucht te dragen. De tweede vorm is de  discipline van de gemeente. Ik geloof dat iedere christen zich zou moeten onderwerpen aan de discipline van de gemeente; samen groeien in discipelschap, door je aan te sluiten bij de gemeente en je te onderwerpen aan het leiderschap. Ik hoop en bid dat het groeiproces voortgang mag hebben in onze gemeente!

H.T.