Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Geen angst?

“Er is in de liefde geen vrees(angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees(angst) uit” (1 Joh.4:18a)

Het spreekwoord zegt:  “Angst is een slechte raadgever”…

Toch veel mensen, ook kinderen Gods, worden geplaagd door angst en proberen te vechten tegen angst. Maar soms lijkt het erop dat hoe meer je tegen angst vecht, in welke vorm dan ook, des te hardnekkiger blijft het zitten…
Johannes geeft antwoord: “Volmaakte liefde verdrijft de angst” of zoals de NBG het zo zegt: “…drijft de vrees uit..” Wat is dus het antwoord wanneer ik/jij geplaagd word door angst/vrees?… Blijven vechten tegen de angst/vrees?.. Natuurlijk, blijf vechten, maar er is een groter antwoord: ..Zoek de liefde van God..  Johannes spreekt van “volmaakte liefde”.. Geen mens heeft volmaakte liefde, alleen God heeft dat. Meer nog, God is volmaakte liefde.
Probeer niet naar de angst/vrees of de oorzaak van de angst/vrees te kijken. Probeer naar Gods volmaakte liefde te kijken, en laat die liefde je hart vullen, elke keer opnieuw.

Ik heb eens wel iemand horen zeggen: “Als wij echt zouden weten wie God is, zouden we nooit meer bang zijn”. De rest van de preek ben ik vergeten, maar die woorden niet. Als ik/jij echt zou weten wie God is?.. Als ik/jij echt zou weten hoeveel Hij van mij/ons houdt?… Als ik/jij echt zou beseffen dat Hij legioenen van engelen rondom mij/jou plaatst om mij/jou te beschermen?… Als ik/jij echt zou weten dat…Vul zelf maar in…
Gods liefde zoeken:  Vader God danken voor Zijn liefde; mijn/jou hart steeds weer openen, en geloven dat Hij het vult met Zijn liefde…dat verdrijft de angst/vrees.. alle angst/vrees!!!

Maar laten we gaan bidden en vragen:  Vader, ik kan het gevecht tegen de angst/vrees niet winnen. maar uw volmaakte liefde, waarmee U mijn hart vult, verdrijft alle angst/vrees.
Wilt U mij steeds weer vullen met uw volmaakte, onvoorwaardelijke liefde?… Help mij, wanneer angst/vrees mij bezig houdt, niet naar angst/vrees of de oorzaak te kijken, maar uw liefde te zien, want U bent liefde!!

Gods zegen toegewenst…
H.T.