Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Gebed om een Geest van wijsheid . . .

“De Wijsheid roept luide op de straat . . .
Zie ik wil (mijn geest) voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken” (Spreuken 1 : 21 en 23)

De Geest van Wijsheid is het karakter van de Heilige Geest die ons helpt hoe we moeten leven in deze maatschappij, maar ook in de Gemeente van God.
Wat we moeten doen in moeilijke omstandigheden. Hoe we problemen moeten oplossen. Het is niet een geest van intelligentie!!
Intelligentie of een verzameling wetenschap is niet het antwoord op levensvragen.
We hebben nu een wereld vol met professoren, doctoren, psychiaters, psychologen, agogen en andere -ogen. Vaak erg nuttig en gezegend, maar het maakt de wereld niet eenvoudiger om in te leven.
Gods wegen en Gods gedachten zijn hoger dan onze wegen en onze gedachten, zegt het Woord.
Zijn deze dan onbereikbaar voor Zijn kinderen?…..Ja, wanneer we dat alleen maar via de weg van intelligentie proberen te bereiken.
Nee, wanneer we alles wat we hebben, ons hele doen en laten onderwerpen aan Zijn Geest van wijsheid.

We mogen bidden voor een uitstorting van een Geest van wijsheid, zodat we beter Gods stem leren verstaan en inzicht ontvangen in de wegen van God.
God maakt echter Zijn wegen niet aan Jan en alleman bekend. Hij openbaart Zijn wegen slechts aan hen die open staan voor Zijn Geest en die bereid zijn de wegen van deze wereld de rug toe te keren.
Daarom is het ook belangrijk om je nederig en verootmoedigend te vragen of te bidden:
“Vader, dank U dat ik in alle nederigheid mag vragen om meer van Uw Geest.
Vervul mij met Uw Geest van Wijsheid. Openbaar in mij de wegen die niet zijn naar Uw hart en geef mijn onderscheid om te kunnen kiezen voor Uw gedachten en Uw wegen o Here”…..

H.T.