Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Erkenning . . .

Zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad” (Opb. 3:9).

Wij willen graag erkenning. Ieder mens heeft die behoefte. Geaccepteerd te worden, geliefd, gewaardeerd. Soms bekruipt je het gevoel dat anderen je een “loser” vinden. Je bent bang voor wat mensen zeggen. Begint al jong. Je kunt niet goed voetballen, je hebt een verkeerde kleur haar, je draagt een brilletje, je bent te mager, te dik, te lang of te klein.

Je komt tot geloof, en daar komt dat gevoel opnieuw. Je telt niet mee, want je bent anders. De waarheid is: Je telt juist mee, want je bent anders. Jezus complimenteert je: “Gij geheel anders”, zei Hij tegen zijn discipelen.

En de mensen hebben meer respect voor iemand die gelooft in woord en daad, dan we vaak denken. In deze tijd moet er tegen de stroom worden opgeroeid. Het tij lijkt nog tegen te zitten. Maar hoe lang nog, voordat het tij zal keren?…

De wereld schreeuwt het uit tegen steeds groeiende problematiek, angst, rebellie, en noem maar op in deze tijd. Het is een schreeuw om hulp in barensnood. Want er komt verandering. Dan zal blijken waar de oplossing ligt. Wie de oplossing heeft. En Wie de oplossing is. Dan zullen degenen die op Hem hebben gehoopt, blijken juist niet de beklagenswaardigste mensen ter wereld te zijn.

Laten we beseffen: Jezus heeft ons lief. Hij erkent ons. Hij wil ons redden, hoe het ook met ons is. En eens zal iedereen Hem erkennen als Heer… Wat is ons verlangen?…

Een gezegende tijd.

H.T.