Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Een Nieuwjaar!

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Joh. 1 : 12)

In feite zegt een nieuw jaar op zich erg weinig. Er zit aan de nieuwsjaarviering ook geen enkel bijbels aspect, behoudens het feit dat het goed is om eens stil te staan en terug te kijken. De Bijbel moedigt ons echter nog veel meer aan om vóóruit te kijken. Vooruit te kijken naar het doel dat Hij met ons leven heeft…

En was is dat doel dan? Wij denken dan onmiddellijk aan taken, en als het even kan, taken binnen het werk van de Here. En zeker zit dat ook in het plan van God voor ons leven. Maar daarboven zit een hoger doel. En dat is in Bijbelse woorden: “Groeien in onze gemeenschap met Hem”! Een hoger doel is er niet. Want alles wat jij en ik aan taken mogen doen, dient haar kracht te putten uit die gemeenschap met Hem.

Maar wat bedoelen we daar nu precies mee?
Johannes heeft het over ‘de macht’ om kinderen Gods te worden. Bij macht denk je terecht aan positie innemen. Het is de positie waarin we vanuit gemeenschap met God steeds meer mogen ontdekken wie wij nu werkelijk zijn. En vanuit die ontdekking kunnen we er naar gaan leven. Wij zijn kinderen, zonen en dochters van God, de Vader. En dat betekent erfgenamen. Daaruit vloeit alle echte autoriteit in ons leven voort. Iedere andere autoriteit is namaak, vanuit namaak positie.

God wil dat jij en ik in de gemeenschap met Hem groeien. De weg is open! Aan ons de keus om in deze relatie van echte liefde binnen te gaan voor dit nieuwe jaar wat voor ons ligt. God roept ons op om dat samen te doen..
Wat een wonder!
Ik wens ieder een gezegend Nieuwjaar!

H.T.