Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Een nieuw verbond . . .

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt” (Lucas 22 : 20)

Ik wil nog even stilstaan wat wij met Pasen (Pesach) hebben gevierd. “Een nieuw verbond”… Onder alle volken die er waren, wilde God een volk speciaal voor Zichzelf. Het volk Israël werd zo het uitverkoren volk. God gaf hen heel duidelijk wetten en regels waar ze zich aan moesten houden en het volk wilde dat ook. Het verbond met God werd met bloed bezegeld.
God heeft zich van Zijn kant ook altijd aan dit verbond gehouden, maar het volk was voortdurend ontrouw. Het was onmogelijk om in eigen kracht deze wet te volbrengen.

Daar laat God Jeremia profeteren dat er iets nieuws moet komen (Jer. 31 : 31-34). Niet zoals vroeger met Israël, maar, “Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven”. Dat is dus geen wet geschreven op stenen tafelen bestemd voor het hele volk, maar een wet in je hart wat duidt op een persoonlijke relatie, want zij allen zullen Mij kennen. Afgelopen zondag is daar ook over gesproken, wat betreft “de hartrelatie met de Vader”.

Het grote verschil tussen het oude en nieuwe verbond is, dat God niet alleen Zijn beloften houdt, maar er ook voor zorgt dat wij ons aan onze verplichtingen kunnen houden. Hij kwam in ons wonen. Ook dit nieuwe verbond werd bezegeld met bloed, maar nu van Gods Zoon, omdat niemand anders in staat was de straf voor de zonde – de dood – te betalen en deze tegelijk te overwinnen. Jezus nam ons doodvonnis op zich. Door onze persoonlijke relatie met Jezus hebben we een nieuw verbond gesloten dat zal uitmonden in eeuwige heerlijkheid. Wat kostbaar iets om het te bezitten. En dan mogen we de Here God ook vragen: “Heer ik wil ook vandaag me bewust zijn van dit verbond met U”. Als je dat hebt ontvangen, hou het dan ook vast!

Een gezegende tijd,

H.T.