Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Een levend offer?

. . . heilig en Gode welgevallig . . . (Rom. 12:1b)

Ik blijf bij Romeinen 12 dit wat betreft het “Het ware offer”, zoals het verwoord staat in genoemd hoofdstuk.

Als we naar Gods barmhartigheden en genade voor ons kijken, dan nemen we snel het besluit ons leven als een offer voor God te geven. Maar er staan enkele bezwarende woorden: Offer, ja!, maar . . . Heilig en Gode welgevallig!

Ik ben toch niet heilig? Of niet heilig genoeg! Als we naar ons zelf kijken, dan hebben we gelijk, maar God zegt dat we in Christus volkomen heilig verklaard zijn. Dat was een absolute daad van onze Heer. Als we geloven dat Jezus stierf voor onze zonden en we hebben Hem aangenomen als Redder en Verlosser, dan is er geen veroordeling meer. Dan zijn we heilig in Christus.

Ja, maar ik voel me niet heilig? Heilig zijn heeft weinig te maken met ons gevoel. Het is een absolute zaak. God ziet ons als heilig! Ons zelf wetten opleggen maakt ons niet heiliger. Integendeel het gevaar is dan dat we trots worden omdat het ons dan lukt bepaalde wetten te houden. Maar er zullen andere wetten zijn die ons veroordelen.

Nee, God heeft ons geheiligd! En dat komt door Zijn genade! Niet door werken, maar alleen door geloof in het bloed van Jezus.

En dan dat andere woord: Welgevallig!
Willen we welgevallig zijn voor God? Laten we ons dan overgeven als een levend offer. Wijd u/jij je volkomen toe aan Jezus, dat is welgevallig!

U/jij bent heilig!  Jou overgave aan God is Hem welgevallig!

En dan kunnen bidden: “Vader, dank U wel dat ik mij geheiligd mag weten door het bloed van Jezus. Dank U dat ik mijn leven aan U mag aanbieden als een heilig en welgevallig offer. Vader, ik heb Uw genade nodig in de volgende gebieden van mijn leven.”
Misschien  weten we welke gebieden het kunnen zijn. Strek je uit naar Gods genade, en laat je leiden door de Heilige Geest.

Een gezegende tijd.
H.T.