Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Door uw geloof!

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd . . . (2 Petr 1:5)

De vorige column heb ik aan gegeven dat ik het wil hebben over bouwstenen. Dit ook naar aanleiding dat er ook vaak gebeden wordt in de gemeente over het fundament en de hoeksteen. Ik wil daarom verschillende bouwstenen belichten van uit Gods woord, en dit vanuit de brief van Petrus met het woord “Deugd “. . .
Daarom gewapend met ijver, kom ik op dit punt in de column bij een doorgaande oefening van “toevoegen”. In zekere zin kun je dit proces vergelijken met een constructie of bouw van een gebouw. Waar begin je? Bij het fundament. En wat is ons fundament in dit bouwproces?

Geloof! Een ander beginpunt voor onze relatie met God is er niet. Hebreeën 11 vers 6 zegt ons: “maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn”.. Niet alleen maar lastig of moeilijk…. nee onmogelijk…..
Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij een Beloner is van wie Hem ernstig (ijverig) zoeken. In groei naar volmaaktheid is er geen ander startpunt dan geloof. Dat is het fundament waarop elke ander bouwsteen rust. Er is geen ander fundament in het leven als christen dan geloof in de Here Jezus Christus en de verzoening die hij bewerkte.
In het vervolg van deze column zullen we elk van de bouwstenen nader bekijken van uit 2 Petrus 1 vers 5 tot 7.

Als Petrus begint met het bouwen op het fundament van ons geloof, dan zien we hier de bouwsteen waar hij mee begint nl: “Deugd”. Bijna alle vertalingen zeggen “deugd” – hoewel sommige “goedheid” of  “morele uitnemendheid” gebruiken.
Het is daarom ook van belang en het enige fundament in mijn/jou leven, namelijk geloof in de Here Jezus en Zijn verzoenende werk aan het kruis – met geestelijke bouwstenen en mijn/jou levenshuis mag opbouwen en zo mag groeien naar volmaaktheid.
En dat we de Here God vragen dat Hij ons wil helpen bouwen met allereerst “de Deugd”…en dat ons hart erop gericht is om het goede te doen in Zijn kracht.
De vraag: Heb je de geestelijke gereedschappen al om te gaan bouwen?…..

H.T.