Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Diep getroffen . . .

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden: Wat moeten wij doen?” (Hand.2:37).

Als je aan mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal al niet veel verder dan een paar extra vrije dagen. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh.14:17).

De Heilige Geest is dus voor de gelovigen, dat zijn zij die door de Geest opnieuw geboren zijn. Paulus vraagt aan een aantal mensen in Efeze of ze de Heilige Geest ook ontvangen hebben toen ze tot geloof kwamen. Ze hebben echter nog nooit van de Heilige Geest gehoord. Paulus geeft hen hierover onderricht en legt hun later de handen op en de Heilige Geest komt over hen. (Hand.19;1-7) Vol zijn van de Geest is dus meer dan geloven in Jezus, zodat je gered bent voor de eeuwigheid. Vol zijn van de Geest betekent kracht ontvangen van God, want je bent niet alleen op deze wereld om gered te worden, maar om een getuige te zijn. Het evangelie moet verkondigd worden en tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen.

Het boek Handelingen neemt ons mee en vertelt opwindende verhalen over de dingen die de apostelen allemaal meemaakten. Wie was die Petrus die eerst zo bang was om te getuigen en later een preek afstak waardoor 3000 mensen tot geloof kwamen. Waarom durfde Stefanus openlijk te redetwisten met de vijandige Joden?..Hij was vol van genade en kracht, en deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wat gebeurde met Filippus, toen hij het evangelie predikte in Samaria?…De mensen waren verwonderd over de grote dingen die hij deed in de kracht van de Geest.

Nu wij nog.. We hebben genoeg voorbeelden om te zien wat het uitwerkt. Wordt vervuld met de Heilige Geest en rust niet voor dat u/jij dezelfde dingen gaat zien bij u/jij zelf als hierboven zijn beschreven. God is niet veranderd!!

Vraag de Here: “Wilt u mij vullen met de Heilige Geest”…

Ik wens jullie een gezegend Pinksterfeest, vol van Gods Geest!

H.T.