Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

“De zon gaat op . . .”

“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week”… (Matth.28:1).

Opvallend is dat de evangelisten Mattheüs en Marcus zo nauwkeurig aangeven wanneer Jezus opstond. Het was vroeg in de morgen, toen de dag begon.
Te snel ben je geneigd deze gegevens over te slaan en aandacht te schenken aan de vrouwen die op die paasmorgen alweer vroeg op weg gingen. Maar het was al Pasen, voordat zij het wisten.
Het was al licht, terwijl zij nog in het donker liepen. Het werd Pasen zonder hen. Jezus stond op toen het licht werd. Het laat zien wat de opstanding is: de duisternis wordt verbroken, het licht breekt door, de dag breekt aan.

Vóór Pasen vonden vele gebeurtenissen in het leven van Jezus in de duisternis plaats. Het begon al met de geboorte van Jezus. Toen was het nacht. Toen Hij gevangen genomen werd in de hof van Getsemane, was het ook al nacht. En hoewel Hij op klaarlichte dag gekruizigd werd, werd het midden op die dag stikdonker. Er was een drie uur durende duisternis. Toen Hij van het kruis mocht worden afgenomen, was het ook alweer avond.

Maar Hij stond op: laat na de sabbat. Toen Hij opstond, gloorde het licht van de nieuwe dag. En dat is veelzeggend. De opstanding van Jezus Christus is het grote keerpunt: van de duisternis naar het licht en van de nacht naar de dag. Keerpunt voor Jezus Christus zelf.

Er is en einde gekomen aan de vernedering. De duisternis heeft het laatste woord niet meer. Het licht heeft overwonnen. Met recht mogen de profeten Hem de opgang uit de hoogte noemen. Jezus is als de zon. Niemand kan Hem tegenhouden. Zijn licht straalt over de wereld.

Het is ook een keerpunt voor Zijn volgelingen. Ik schreef al: zij waren op weg, terwijl Hij al was opgestaan. Figuurlijk gesproken liepen zij nog in de duisternis, terwijl het al licht was. Gelukkig werd het ook voor hen licht toen ze de boodschap van de opstanding hoorden en met het lege graf werden geconfronteerd.

Geloven in Pasen is als leven in de zon. Een zon die niet door ons gedoofd kan worden. Natuurlijk zijn er in ons leven perioden van duisternis. Maar dankzij de wetenschap dat Hij de zon van ons leven is, houden we vol in de duisternis en de nacht.

Misschien kan ik nog een tip geven: Het zou goed zijn om met Pasen eens vroeg op te staan en in de duisternis te wachten op het licht. Je hoeft er niets aan te doen en je kunt er niets aan doen. Daarna ontwaakt de natuur. De vogels beginnen te fluiten. De haan gaat kraaien. De temperatuur gaat stijgen. Het wordt licht!!!

Ik wens iedereen een gezegend Pasen.

H.T.