Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

De vrucht van de Geest is liefde . . .

1 Korintiërs 13

“Maar de vrucht van de Geest, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”… (Galaten 5:22).

Love…

Iedereen weet direct waar je het over hebt. Toch is dit stukje over liefde niet overbodig. Want wat houdt liefde eigenlijk in? Is dat verliefdheid, is het seks, is dat liefde tussen twee mensen of is het liefde tot God. Trouwens wat moet je je bij dat laatste voorstellen?

Onze taal kent maar één woord voor liefde. Het Grieks kent meerdere woorden. Woorden die overigens ook in samenstellingen in ons taalgebruik zijn binnengeslopen. We spreken over erotiek en over homofilie. En in die woorden zitten die oorspronkelijke Griekse woorden. Het Grieks kent het woord ‘eros’, dat is seksuele liefde. Het woord ‘phileo’ werd gebruikt om de liefde tussen vrienden aan te geven. Het derde woord dat de Grieken gebruiken kennen we niet. Of, ‘je moet in de kerk geboren zijn’ En dat is het woord ‘agape’. Het is een omschrijving van een liefde die echt alles, maar dan ook alles voor een ander overheeft. De Goddelijke liefde!!!

Agape is een soort liefde die in zijn consequente vorm op aarde eigenlijk niet meer voorkwam. Ze is door Jezus Christus zelf geintroduceerd. Deze nieuwe liefde zegt niet: ‘jij bent er voor mij’, maar: ‘ik ben er voor jou’. En dan nog wel met deze toevoeging: ‘ongeacht wie je bent en ongeacht wat je doet, of hebt gedaan’.

Als in de Bijbel gezegd wordt: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’, dan gaat het over die liefde.
Liefde als een soort offer… 1 Korintiërs 13 is een hoofdstuk dat die liefde prachtig beschrijft.

Het is geen toeval dat God de liefde bovenaan de lijst van de vrucht van de Geest heeft geplaatst. We zijn die liefde namelijk kwijt. Wij kunnen niet zo liefhebben. (Zie maar vandaag wat er allemaal gebeurd in de wereld).. Hoe anders zou de wereld er uitzien als we met elkaar konden omgaan. Als ons hoogste doel zou zijn om er te zijn voor een ander!..

Maar het kan! Door het geloof in Jezus Christus. Johannes 15 geeft weer het antwoord: door te blijven in Hem. Door te onderzoeken en ontdekken hoeveel God werkelijk van ons houdt. Ook als ons hart vol zit met bitterheid, wrok, rancune, enzovoorts.

Leef dicht bij Hem. Dat kan als je Zijn Woord overdenkt en denkt aan Zijn liefde voor jou, aan de prijs die Hij voor jou betaalde uit liefde, dan zal je leven van deze liefde doordrongen worden. Dan gaat die liefde stromen.

Weet je wat we kunnen doen? Onze handen vouwen en lees 1 Korintiërs 13 nog eens.. Prijs God om Zijn liefde. Ik wens dat iedereen toe.

Gods zegen.
H.T.