Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

De kracht van het kruis

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (1 Kor. 1:18)

De boodschap van het kruis is omstreden, de wereld vindt het dwaas, door christenen wordt het gezien als het hart van hun geloof. De boodschap van het kruis is dynamiet! ‘Dunamis’ staat er. Dat is een Grieks woord dat iedereen wel een beetje kan begrijpen. Van dat Griekse woord zijn namelijk onze woorden ‘dynamiet’ en ‘dynamo’ afgeleid. Beide begrippen kunnen we goed als voorbeeld gebruiken!

Zo had het in het leven van Paulus wel gewerkt. Als springstof. Toen de Here Jezus Zich op de weg naar Damascus aan Paulus openbaarde, werd heel zijn bestaan uit zijn voegen getild. Jezus, die hij had veracht, leefde! De gekruisigde was inderdaad opgestaan, hij was wel de Messias. Het sloeg bij Paulus in als een bom. Drie dagen lang was hij blind, at en dronk hij niet. Aan zijn oude leven was radicaal een einde gekomen. Opgeblazen. Vernietigd. Maar toen bezocht Ananias hem, een volgeling van Jezus in Damascus. Een man die hij had willen doden. Ananias bracht hem de boodschap van het kruis en Paulus kwam tot geloof. Zo ontstond een nieuwe weg, uit het duister naar het licht.

Zo kan het evangelie – dat Christus voor onze zonden gestroven is, dat voor alle schuld is betaald – ook in ons leven het effect hebben van dynamiet. Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt.

Iedereen die gelooft, mag weten dan hij behouden, gered is. Dat mag je geloven van af de eerste dag dat je Jezus hebt aangenomen. Na je wedergeboorte (je bent immers een ander mens geworden) volgt het leven met God en dát is een proces. Dat is wandelen op de weg van behoud. Dat is strijden tegen je oude natuur, tegen de zonden. Dat is elke dag willen leven als een veranderd mens. Juist ook in dat proces, in dat dagelijkse leven met de Here, is de boodschap van het kruis een geweldiige kracht.

Daarom wil ik je de vraag stellen: Wat betekennt het kruis van Christus in jouw leven? . . .

H.T.