Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

De kracht van het kruis . . .

Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (1 Kor. 1:18)

We leven midden in de lijdenstijd, daarom wil ik mij een beetje toeleggen wat het kruis betekend. Er is veel over het kruis gezegd. De boodschap van het kruis is omstreden. De wereld vindt het dwaas, door christenen wordt het gezien als het hart van hun geloof.

De boodschap van het kruis is als dynamiet! “Dunamis” staat er.. Dat is een Grieks woord dat iedereen wel een beetje kan begrijpen. Van dat Griekse woord zijn namelijk onze woorden “dynamiet” en “dynamo” afgeleid. Beide begrippen kunnen we goed als voorbeeld gebruiken!
Zo had het in het leven van Paulus wel gewerkt. Als springstof. Toen de Here Jezus Zich op de weg naar Damascus aan Paulus openbaarde, werd heel zijn bestaan uit zijn voegen getild. Jezus die hij had veracht, leefde! De gekruisigde was inderdaad opgestaan. Hij was we de Messias. Het sloeg bij Paulus in als een bom. Drie dagen lang was hij blind, at en dronk hij niet. Aan zijn oude leven was een einde gekomen. Opgeblazen, Vernietigd.
Maar toen bezocht Ananias hem, een volgeling van Jezus in Damascus. Een man die hij had willen doden. Ananias bracht hem de boodschap van het kruis. En Paulus kwam tot geloof. Zo ontstond een nieuwe weg, uit het duister naar het licht.

Zo kan het evangelie – dat Jezus Christus voor al onze zonden gestorven is, dat voor alle schuld is betaald – ook in ons leven het effect hebben van dynamiet. Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt.

De vergelijking met de dynamo is ook leerzaam, wat het betekend. (Ik weet hoe een dynamo werk, veel gerepareerd) Het geloof dat Jezus Christus alle schuld en zonde aan het kruis heeft weggenomen, is elke dag een bron van kracht om als discipel van Hem te leven, om de strijd aan te gaan tegen wat niet goed is in ons leven, om elke dag ook zelf kruisdrager te zijn. Wij hoeven de overwinning niet te behalen. Jezus is overwinnaar. Je staat sterk in Zijn kracht en bent gerust in Zijn bescherming.

Iedereen die gelooft, mag weten dat hij behouden, en gered is. Dat mag je geloven vanaf de eerste dag dat je Jezus hebt aangenomen. Na de wedergeboorte (je bent een ander mens geworden) volgt het leven met God. En dát is een proces. Dat is wandelen op de weg van behoud. Dat is strijden tegen de zonde. Dat is elke dag willen leven als een veranderd mens.
Juist ook in dat proces, in dat dagelijkse leven met de Here, is de boodschap van het kruis een geweldige kracht.

Jezus heeft het kruis gedragen voor ons! Dan mag je je soms wel eens afvragen wat het kruis van Jezus Christus betekent in jouw leven. Juist in deze tijd wordt je er extra mee geconfronteerd.

Ik wens je een gezegende tijd….

H.T.