Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

De dagen na Hemelvaart!

Handelingen 1:12-14
……………………………………
“Je zult huilen” (Johannes 16:20) “En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap” (Lucas 24:53)

Jezus had in de dagen vóór Zijn afscheid tegen de discipelen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden, en u zult bedroefd zijn, maar uw bedroefdheid zal tot blijdschap worden”.

Als je leest hoe het naar Hemelvaart echt ging met de discipelen, dan viel dat verdriet best mee. Lucas schrijft tenminste: “En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten!”
In het boek Handelingen lees je er nog meer over: “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken”

Heeft Jezus zich vergist? Bij Hem kan daar geen sprake van zijn. Maar hoe leg je het dan uit? Ik denk dat we er van mogen uitgaan dat de discipelen tijdens de dag tussen Hemelvaart en Pinksteren geestelijk een goede tijd hebben gehad. Net zoals wij soms na een verdrietig afscheid tussen de sterfdag en de begrafenis een goede tijd kunnen hebben. Natuurlijk is er gemis. Maar je voelt je gedragen. Je bent als familie elke dag bij elkaar. Over hoe het was toen vader en moeder nog leefde.. Soms lach je samen ergens om, terwijl je zelf vindt dat je verdrietig hoort te zijn.

De vraag hoe leven wij naar Pinksteren? Zien wij ook uit naar die blijdschap en vreugde die er was in Handelingen 1:12-14?

Ik wens jullie een gezegende tijd…

H.T.