Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Is dat te veel gevraagd?

“Ik zeg u daarom broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd? “Rom.12:1 (Het Boek).

Ik wil mij bezig houden met “Het ware offer”..  Ik loop hier al een tijdje mee rond. Dit is een van de krachtigste verzen uit de brieven van Paulus, wat hier boven genoemd is. Waardevol om te overdenken, maar ook actueel voor deze tijd.
Paulus begint hier de Romeinen, en u/jij en mij op te roepen tot het voeren van geestelijke oorlogvoering in ons eigen leven, maar wat er zich momenteel ook afspeelt in de geestelijke wereld.
Hij wijst dan op de barmhartigheden van God. Hij zegt: Kijk eens hoe God van u en jou houdt!.. Kijk wat God u en jou aanbiedt: Zijn genade is er voor jou!
En als je dit gaat zien, dan geef je je lichaam niet langer meer aan de zonde over, maar aan God, als levend offer. En dat is niet gemakkelijk. Want levende offers hebben de neiging van het altaar af te komen, zeker als ze niet gebonden zijn.

Als je een levend offer voor de Here wilt zijn, dan zult je moeten kijken naar de barmhartigheden van God. Wat Hij voor jou gedaan heeft. En dan blijft er nog maar één antwoord over: een heilig en Gode welgevallig offer te willen zijn.
Deze tekst noemt dat onze redelijke eredienst. Zuivere aanbidding. Je kunt God niet beter eren en liefhebben, dan door je volledig aan Hem over te geven als een levend offer.
Of is dat te veel gevraagd?… Als de vraag te veel betekend dan mag je vragen en bidden, “Vader, verlos mij van die houding” en lees desnoods Rom. 12 de verzen 1 tot 8 over “Het ware offer”…

Een gezegende tijd, juist nu met de rust, en met de vakantie.

H.T.