Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Blijdschap . . .

Johannes 17:9-13

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22)

Waar kan ik je blij mee maken?…

Veel mensen zijn op zoek naar dingen waarvan ze blij en gelukkig worden. Iedereen kan wel iets noemen dat hem/haar blij maakt. Maar voor hoelang?.. Blijdschap die altijd blijft, dat zou gaaf zijn!!

Maar bestaat die?..

Ik denk dat je die zonder God nooit zal kunnen vinden. Want, er zal altijd wel wat zijn dat je blijdschap verstoort. Ook al ben je van nature een optimistisch mens, donkere dagen kun je niet buitensluiten. Tegenslag en ziekte, ze horen bij dit leven. En uiteindelijk moeten we allemaal sterven.

Zonder God kan het dus niet. Maar mét God wel!!

Je weet vast wel dat de Bijbel in het Hebreeuws en het Grieks geschreven is. Het Hebreeuwse woord voor genade is ‘chen ‘, via het Jiddisch is het verbasterd tot gein: gein (blijdschap) maken, heeft alles te maken met genade. In het Grieks is het net zo. Die taal kent twee woorden die ook aan elkaar verwant zijn: ‘chara’ (blijdschap) en ‘chris’ (genade).

En die verwantschap geeft antwoord op de vraag: wat maakt ons altijd blij?.. Het antwoord is: genade. De echte, blijvende blijdschap heeft te maken met genade. Genade en blijdschap zijn broertje en zusje van elkaar.
Blijdschap die altijd blijft, is er door het geloof. Hoe meer je de Here Jezus leert kennen en Zijn oneindige liefde en overvloedige genade, hoe blijer je wordt. Genade brengt blijdschap met zich mee. En dat pakken ze je nooit af.

Ben je dan nooit meer verdrietig?…

Natuurlijk wel. De wisselende omstandigheden van het leven gaan ook aan jou niet voorbij. Momenten van angst en verdriet zullen er zijn. Maar die blijdschap is de diepere laag daaronder. Deze blijdschap is niet het tegenovergestelde van verdriet, maar ze is sterker. Je leert de tegenslagen te dragen. Deze blijdschap is immers niet afhankelijk van een bepaald gevoel of van bepaalde omstandigheden. Je krijgt het van de Here. Ze is vrucht van de Geest. Ze heeft alles te maken met Zijn blijvende liefde.

Er staat Filippenzen 4:4-5: Verblijd u in de Here ten allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Veblijdt u!, en verder.

Nou dat wil ik u/jou meegeven voor de komende tijd.

Gods zegen..

H.T.