Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Bidden!

“En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18)

Elke veertien dagen komen we samen om te bidden met elkaar. Er zijn daarvoor verschillende vormen van gebed. Voorbede, danken, enz. En één van de vormen is “bidden met gezag”. Juist nu er binnenkort verkiezingen zijn is het belangrijk om deze vorm te gebruiken.

Bidden met gezag!:
Bidden met gezag is iets wat we leren kunnen. We zullen er met elkaar over nadenken en vanuit de Bijbel bekijken wat dit is. Daarnaast kunnen we ook oefenen in het bidden met gezag. Vaak zijn onze gebeden gericht op het vragen en smeken of God ons gebed wil verhoren. En dat is natuurlijk heel goed..

Het bidden met gezag is echter van heel andere orde. Het gezaghebbend gebed wordt bepaald door het geloof, de ervaring en de kennis van de bidder, die dan de zekerheid heeft dat datgene gebeurt wat hij of zij bidt. Een klassiek voorbeeld komt uit Johannes 11:41-43 waar Jezus met gezag voor de opstanding van Lazarus bidt en zegt dat Zijn Vader Hem altijd verhoort. Jezus bad met gezag en autoriteit en het gebeurde.

In Handelingen 3: 6 lezen we het gezaghebbend gebed wanneer Petrus zegt: “Zilver of goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!” Door dit gebed stond de verlamde op en kon lopen!

Hoe kom ik tot een gezaghebbend gebed?
Het gezaghebbend gebed komt mede voort uit onze geestelijke groei. Naarmate we geestelijk meer volwassen worden, kunnen we groeien in dit gebed. Belangrijke voorwaarden om tot deze volwassenheid te komen zijn onder meer:
* het kennen van Gods wil en Woord.
* geloof.
* ervaring in het doen en wandelen vanuit het geloof.
* nederigheid.
Het kennen van Gods wil is natuurlijk belangrijk, want er wordt gebeden in de Naam  van Jezus en volgens Zijn wil.
In 1 Johannes 5:14 staat dat als we bidden naar Gods wil Hij ons verhoort. Gods wil vinden we in Zijn Woord. daarom is het kennen van de Bijbel zo belangrijk.
Elke gelovige heeft een mate van gezag als hij of zij met God leeft.

Dus lieve mensen ga er over nadenken wat jou/je positie is in aanhoudend bidden!

Gods zegen daarbij.

H.T.