Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

ANBI status

De Christengemeente Zuidhorn heeft een ANBI status. Dat is de afkorting voor een “Algemeen Nut Beoogende Instelling”. In het geval van de Christengemeente betekent dit, dat ten behoeve van een wereld die zonder hoop en zonder God leeft zij invulling wil geven aan haar Bijbelse opdracht om de liefde van God, die hij laat zien in Zijn zoon Jezus aan hen bekend wil maken. Dat doet ze o.a. door samenkomsten te beleggen waar de verlossing van de zonde en een nieuw leven in Christus wordt verkondigd, door binnen haar mogelijkheden praktische hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeft, en in het bijzonder om gelovigen voor hun taak toe te rusten en hen de mogelijkheid te geven God te prijzen en groot te maken, Hem en elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Zij is hierbij volledig afhankelijk van giften om kosten te dekken zoals huur van het gebouw, aanschaf en onderhoud van materiaal en de onkosten van medewerkers zoals bijvoorbeeld sprekers. Het zijn middelen om genoemd doel te bereiken. Giften hebben tot doel om gelovigen de mogelijkheid te bieden om hun offers te brengen ten dienste van de bouw van Gods Koninkrijk. De Christengemeente gebruikt een deel van deze offers om zelf weer uit te delen aan andere (ANBI) organisaties die van gaven afhankelijk zijn. Het toezicht op de uitvoering van de doelstelling en de financiën wordt uitgevoerd door het dagelijkse bestuur, de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Dit bestuur legt verantwoording af aan de 3 oudsten van de Gemeente.

Beloningsbeleid

De bestuursleden/gemeenteleden, behoudens vernoemde oudste/voorganger, ontvangen geen beloning. De beloning van een bij besluit van raad en gemeente aangestelde oudste/voorganger die geheel of gedeeltelijk door de gemeente in zijn levensonderhoud wordt voorzien zal in een overeenkomst worden vastgelegd.

Het postadres van het dagelijkse bestuur is:

Christengemeente Zuidhorn
T.a.v. de heer H. Tjoelker
Frenspad 38
9801 NG Zuidhorn

christengemeentezuidhorn@live.nl

RSIN 821536667

Vanwege de ANBI status kunt u uw giften op uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting in mindering brengen op uw belastbaar inkomen of fiscale winst. Zie voor de voorwaarden: Website Belastingdienst

In de bijlagen hieronder kunt u een inzage krijgen van de financiële gegevens, de inkomsten en uitgaven van de Christengemeente Zuidhorn over het laatste en lopende boekjaar:

Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2020

Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2019.

Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2018.

Bijlage 1 Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2014

Bijlage 2 Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2015

Bijlage 3 Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2016

Bijlage 4 Christengemeente Zuidhorn ANBI Financiele verantwoording 2017