Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Alles is goed . . .

Psalm 8
………….
“En God zag dat het goed was”. (Genesis 1:10)

‘En God zag dat het goed was’…
Het staat er zeven keer. God genoot van Zijn schepping. Op een of andere manier heeft God de mens dat laten weten. Niemand was er immers bij. Genesis 1 geeft ons een kijkje in het hart van God.

Van deze zeven keer staat er zelfs één keer dat God zag dat het zeer goed was. Dat is heel opvallend. Als mens denk je toch dat bij God niets fout kan gaan, dat alle dingen die Hij doet altijd volmaakt zijn. Dat is dus niet zo. Sterker nog: we lezen zelfs dat er ook een keer staat dat God het niet goed was.

God genoot van Zijn schepping. Hij deed dat blijkbaar heel intens. Hij zag dat het goed, zeer goed, maar ook niet goed was. Dat waren gedachten die bij God leefden. Voor ons onbegrijpelijk!!

Wat zou God nu van Zijn schepping vinden?….
Welke waardering zou Hij het leven nu geven?….

Iedereen zal het erover eens moeten zijn dat waarderingen als goed tot zeer goed niet meer van toepassing zijn. Dat is verleden tijd… Maar wel onvoltooid verleden tijd.

Na de zondeval is God toch verder gegaan. Heeft hij de draad opnieuw opgepakt. God belooft ons in Zijn woord een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het komt weer goed, al is het nu nog lang niet goed. (Dat kunt u/jij zelf invullen….)
En het zal zeer goed worden!!!

Als je deze dagen ook geniet van de schepping, de stralende zon (waar we momenteel van kunnen genieten), de uitgestrekte zee, de prachtige natuur, denk dan aan de woorden van toen en geloof, het zal weer goed worden.

Ook dit staat in de Bijbel:
“Ook de schepping zelf zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid, en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt”… (Romeinen 8:21) God maakt alle dingen nieuw!!

Ik wens jullie een fijne tijd met Gods zegen….

H.T.