Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Een Nieuwjaar!

Geplaatst op 4 januari 2020 in: Column

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Joh. 1 : 12) In feite zegt een nieuw jaar op zich erg weinig. Er zit aan de nieuwsjaarviering ook geen enkel bijbels aspect, behoudens het feit dat het goed is om eens stil te staan en terug te kijken. De Bijbel moedigt ons echter nog veel meer aan om vóóruit te kijken. […]