Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Gemeenschap en discipline!

Geplaatst op 28 oktober 2019 in: Column

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” (Rom. 12:4,5) De bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig. Met de vraag: Waarom hebben we elkaar zo hard nodig? Denk eens aan David die er op uittrok om Goliath te verslaan. Als […]