Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Verzoening: Het middelpunt!

Geplaatst op 11 april 2019 in: Column

“Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9) Jezus stierf onze dood, zodat wij zijn leven zouden kunnen ontvangen. Wat een geweldig gebeuren! Ik wil daar een beetje verder op ingaan nu wij naar Pasen gaan… Om te begrijpen welke rol het begrip ‘verzoening’ (= Jezus’ […]