Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


De dagen na Hemelvaart!

Geplaatst op 15 mei 2018 in: Column

Handelingen 1:12-14 …………………………………… “Je zult huilen” (Johannes 16:20) “En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap” (Lucas 24:53) Jezus had in de dagen vóór Zijn afscheid tegen de discipelen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden, en u zult bedroefd zijn, maar uw bedroefdheid zal tot blijdschap worden”. Als je leest hoe het naar Hemelvaart echt ging met de discipelen, dan viel dat […]