Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Tekenen!

Geplaatst op 4 juli 2017 in: Column

“Zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt” (Richteren 6:37) Was het wel goed wat Gideon deed? God om een teken vragen? Hij was toch vervult met de Heilige Geest? Hij had Gods stem toch al gehoord? Wat wilde hij nog meer? Het […]