Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


De blik naar boven!

Geplaatst op 21 mei 2017 in: Column

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn” – Kolossenzen 3:1 en 2 (NBG) Stel, je zou de volgende meerkeuzevraag mogen invullen: A.  achteren B.  voren C.  beneden D.  boven E.  binnen Wat zou jij dan omcirkelen, zo op het eerste gezicht, zonder te weten wat het betekent? Ik denk dat […]