Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Het wonder van Pinksteren!

Geplaatst op 9 mei 2016 in: Column

“En zij werden allen vervult met de Heilige Geest” (Hand. 2:4). Komende zondag vieren we weer het Pinksterfeest. Als je mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal niet verder dan een paar vrije dagen. Veel mensen vinden Pinksteren daarom een moeilijk feest. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij […]