Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


De kracht van het kruis . . .

Geplaatst op 9 maart 2016 in: Column

Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (1 Kor. 1:18) We leven midden in de lijdenstijd, daarom wil ik mij een beetje toeleggen wat het kruis betekend. Er is veel over het kruis gezegd. De boodschap van het kruis is omstreden. De wereld vindt het dwaas, door christenen wordt het gezien als het hart van hun geloof. De […]