Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Eenheid!

Geplaatst op 2 februari 2016 in: Column

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”… (Joh. 17 : 22) Je zult wel denken waarom schrijft hij over eenheid. Ik proef dat we als gemeente op de goede weg zijn, en daarom wil ik jullie nog een rugsteun meegeven. Hoe kom je tot eenheid? Het begint met schoon schip maken in eigen huis, dus breken met elke vorm van ongerechtigheid. De […]