Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


God verbiede het!

Geplaatst op 28 juli 2015 in: Column

“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld” (Gal.6:14). Paulus had veel om trots op te zijn. Hij was een Jood, van het volk dat voor God zo speciaal is. Hij had Gods woord nauwkeurig gevolgd. Hij was onderwezen door een grote theoloog van zijn tijd. Hij was bekeerd; een Messiaanse Jood dus. Als christen had […]