Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Diep getroffen . . .

Geplaatst op 19 mei 2015 in: Column

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden: Wat moeten wij doen?” (Hand.2:37). Als je aan mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal al niet veel verder dan een paar extra vrije dagen. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet […]