Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Onttroond!

Geplaatst op 1 april 2015 in: Column

“Opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” (Hebr. 2:14b) Paulus schrijft dat de dood macht kreeg vanwege de zonde. Omdat allen gezondigd hebben, kon de dood als koning over alle mensen heersen. Toen Adam en Eva zondigden, stierven zij geestelijk. Ze verloren hun intieme vriendschap met God. Maar toen zij stierven en begraven werden, was dat niet het einde.