Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Zelfbeheersing

Geplaatst op 10 februari 2015 in: Column

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22). De Heilige Geest maakt ons tot een ander mens. Tot een mooier mens. Tot een mens zoals God die heeft bedoeld. Mis je vreugde en vrede in je leven?.. Ben je moedeloos?.. Teleurgesteld?.. Bij God vind je een diepe blijdschap en vrede die niet afhankelijk is van wat er in je leven gebeurt. Een blijdschap en een vrede […]