Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Zachtmoedigheid . . .

Geplaatst op 20 januari 2015 in: Column

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22). Jezus zei ooit: “Neemt mijn juk op en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Matt. 11:29) Jezus wijst zichzelf dus aan als degene van wie je kunt leren wat zachtmoedigheid is. En dat is belangrijk, want als we bedenken dat Jezus ons grote voorbeeld is, dan worden we meteen van een aantal […]


Trouw . . .

Geplaatst op 7 januari 2015 in: Column

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22) Paulus schrijft aan Timoteüs over de mens in de eindtijd: “Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.