Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Goedheid

Geplaatst op 27 november 2014 in: Column

3 Johannes 1:11-12 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22). Goed. God is goed. God doet goed. Wat Hij maakt, is goed. Door de hele Bijbel heen wordt goedheid bezongen.


Vriendelijkheid

Geplaatst op 5 november 2014 in: Column

Filippenzen 4:4-7 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.. (Galaten 5:22). Uit een onderzoek bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden moeten zijn. Maar tegelijk zijn we vaak een beetje achterdochtig als iemand iets vriendelijks zegt of iets aardigs doet. Wat wil hij van mij?.. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat iemand zomaar vriendelijk kan zijn. Verkopers […]