Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Vrede!

Geplaatst op 25 september 2014 in: Algemeen

Johannes 14:21-31 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22) In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: “De God nu der hope vevulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”. We hebben het deze keer over vrede. Shalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. […]


Blijdschap . . .

Geplaatst op 3 september 2014 in: Column

Johannes 17:9-13 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22) Waar kan ik je blij mee maken?… Veel mensen zijn op zoek naar dingen waarvan ze blij en gelukkig worden. Iedereen kan wel iets noemen dat hem/haar blij maakt. Maar voor hoelang?.. Blijdschap die altijd blijft, dat zou gaaf zijn!! Maar bestaat die?..