Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


Zijn we er klaar voor? . . .

Geplaatst op 24 juni 2014 in: Column

“Wij moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt”. (Hebr.12:1) Het leven met God kun je vergelijken met een wedstrijd. (Zo we nu het voetballen bekijken), maar dan een marathon bijvoorbeeld. Hij duurt een leven lang. Vanaf het moment dat een mens tot bekering komt, wordt hij door God ingezet. De wedstrijd begint zodra je Christus gaat volgen. Zijn […]


Pinksteren

Geplaatst op 3 juni 2014 in: Column

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn”… (Hand.1:8a) – Ik wil even stilstaan bij het komende weekend, dan vieren we het Pinksterfeest, met de vraag: Hoe beleven we dat. Soms kan de gedachte bij ons opkomen of dat nou allemaal wel zo nodig is om als een goed christen te kunnen leven. Heb je dat nu echt nodig? De Heilige Geest is er toch […]