Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Column


“De zon gaat op . . .”

Geplaatst op 15 april 2014 in: Column

“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week”… (Matth.28:1). Opvallend is dat de evangelisten Mattheüs en Marcus zo nauwkeurig aangeven wanneer Jezus opstond. Het was vroeg in de morgen, toen de dag begon. Te snel ben je geneigd deze gegevens over te slaan en aandacht te schenken aan de vrouwen die op die paasmorgen alweer vroeg op weg gingen. Maar het was al Pasen, voordat zij het wisten. Het was […]


Wie is jouw koning?

Geplaatst op 3 april 2014 in: Column

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh.18:36). Toen Christus voor Pilatus stond, werd Hij ondervraagd over Zijn koningschap. Hij werd in Zijn land immers de “Koning der Joden”genoemd. Jezus ontkende toen dat Hij een concurrent van de keizer zou zijn. Niet om dat Hij bang was, maar omdat Zijn koningschap niets met politiek te maken heeft. De Here Jezus probeerde dat uit te leggen door erop te wijzen dat Zijn koningschap niet van deze […]