Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Wereldgelijkvormigheid (slot)

Geplaatst op 30 oktober 2013 in: Algemeen

O ja, de vorige keer ben ik blijven steken met de tekst: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt.6:33). Leven in het licht van de eeuwigheid, maar wat is dat nog moeilijk.


“Een probleem van het hart”

Geplaatst op 8 oktober 2013 in: Algemeen

WERELDGELIJKVORMIGHEID (vervolg) Onze Here leert dat onreinheid niet komt door dingen van buiten, maar vanuit ons eigen hart: “Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken,..” (Matt.15:19). Geen spelonk is afgelegen genoeg, geen paal is hoog genoeg om te ontsnappen aan de wereld. Het probleem ligt namelijk in elk menselijk hart.