Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Voluit Leven!

Geplaatst op 20 september 2013 in: Algemeen

Enige tijd terug heeft de Christengemeente ” V o l u i t  L e v e n ! “ als thema gekozen. Een thema dat alles wat de Gemeente van Christus is kenmerkt vonden wij, samengevat in 2 woorden.


Strijd tegen wereldgelijkvormigheid . . .

Geplaatst op 15 september 2013 in: Algemeen

“Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh 2:15-17)