Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Zeg maar papa . . .

Geplaatst op 26 april 2013 in: Algemeen

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader… (Rom. 8:15). Even stilstaan bij dat geweldige woord “Abba vader”. . .


Gij weet het . . .

Geplaatst op 11 april 2013 in: Algemeen

“Ja Here, Gij weet dat ik U liefheb” (Joh. 21:15). Dat zei Petrus tegen Jezus, toen Jezus hem na Zijn opstanding aan het meer van Galilea vroeg of Petrus Hem liefhad. Dat was een heel bescheiden antwoord.