Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Paasfeest . . .

Geplaatst op 29 maart 2013 in: Algemeen

“. . . en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is van alle overheid en macht . . .” (Kol. 2:10). Als we het totale verlossingwerk van Jezus in één zin moeten samenvatten, dan kan dat het beste met de woorden uit 1 Joh. 3:8 waar staat: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.


In bloei staan voor Jezus!

Als Harry-Pieter komt spreken, neemt hij altijd iets mee om de preek uit te leggen. Het is zondagmorgen als Harry Pieter spreekt over 1 Johannes 1:1-11. Over Jezus die het licht van God uitstraalt en door Zijn bloed onze zonden wegwast. En dat niet alleen, als je Jezus leert kennen word je ook mooier, dan kom je tot bloei. Dat is toch geweldig!


Het eerste woord aan het kruis . . .

Geplaatst op 14 maart 2013 in: Algemeen

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”  (Luc.23:34). Er zijn zeven kruiswoorden uitgesproken door Jezus aan het kruis. Ik wil mij beperken tot het eerste kruiswoord, omdat dit met vergeving te maken heeft, en zeer belangrijk is, ook voor ons als gemeente.