Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Algemeen


Gods onmisbare zegen voor 2013 toegewenst

Geplaatst op 30 december 2012 in: Algemeen

Samen wonen met God! “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Joh.14:23). Als u/jij het jaar (2012) overziet en terugkijkt, dan zullen allerlei gebeurtenissen even bij jou terugkomen. De dingen die je gedaan hebt, waar je blij over bent geweest, maar ook dingen die verkeerd gingen of verdriet met zich mee brachten.


Het wonder van Kerst

Geplaatst op 24 december 2012 in: Column

De komst van Jezus stond vol van bovennatuurlijke gebeurtenissen. Jesaja had geprofeteerd dat de Messias geboren zou worden uit een maagd. “De Here zal zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen (Jesaja 7:14 HB). De wereld kan dit niet begrijpen. De zonde is zo diep doorgedrongen in ons mens zijn, dat we zeggen: een man zonder zonde?…Dat kan niet!! En Jezus zou geboren zijn uit een maagd?… Dat kan al helemaal niet!!!