Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Eenheid!

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”… (Joh. 17 : 22)

Je zult wel denken waarom schrijft hij over eenheid. Ik proef dat we als gemeente op de goede weg zijn, en daarom wil ik jullie nog een rugsteun meegeven.

Hoe kom je tot eenheid? Het begint met schoon schip maken in eigen huis, dus breken met elke vorm van ongerechtigheid. De opdracht is immers: “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid!” Dan stel je vast dat je met elke kerk/gemeente en christen, die Jezus erkend als Hoofd van het Lichaam en als persoonlijke Verlosser en Redder, zou willen samenwerken. Zoek geen eenheid in je belevingswereld, die zal altijd verschillend zijn, en je afleiden…
In Johannes 17 spreekt Jezus over eenheid. Hij zegt: “opdat wij allen één zijn.”.. Maarten Luther vertaalt dat met: “Opdat wij allen in ÉÉN zijn..  hij heeft gelijk. Pas als we echt allemaal in die Ene willen zijn en vanuit die Ene willen leven, kunnen we echt ÉÉN zijn…

Eenheid komt niet tot stand door geweld. Volgen psalm 133:3 komt het als de dauw… Niet storm en vuur dwingen eenheid af.. Op de eerste Pinksterdag is er wel wind en er zijn tongen als van vuur. Maar dat was om de aanwezigen erop te wijzen dat er iets bijzonders aan de hand was. Daarna kan de ieder de ander weer verstaan.. Waar de torenbouw van Babel leidde tot verwarring, daalt de Heilige Geest neer om ons in staat te stellen elkaar weer te begrijpen. Zachtmoedig, liefdevol, als de dauw komt hij over de menigte. De Heilige Geest bewerkt eenheid. Daarom aan ons de opdracht om de eenheid te bewaren, door de band van vrede. (Ef. 4 : 3)

In psalm 122 trekken de stammen op naar Jeruzalem. Het doel is niet om op jezelf gericht te zijn, maar..: “Om mijn broeders en mijn vrienden, ja om het huis van de Here, onze God, willen wij samen het goede zoeken”..
(vers 8 en 9)… En het goede is ook eenheid met al die anderen om ons heen waardoor het huis van de Heer gebouwd wordt.. Laten we als gemeente ons meer uitstrekken naar die eenheid, en laat de Heilige Geest de eenheid in onze gemeente bewerken, en helpen om de eenheid te bewaren.
Bid de Here voortdurend om de eenheid.

Veel zegen.
H.T.