Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

Op deze website vindt u informatie over onze zondagsdiensten, activiteiten en geloof. Als u vragen heeft of een persoonlijk gesprek wilt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

NOTIFICATIE: wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t. de uitbraak van het COVID-19 (corona) virus. Onze zondagse diensten, bidstonden en Bijbelstudie avonden zijn tot nader bericht opgeschort.

Wij hopen u op korte termijn weer welkom te mogen heten om onze samenkomst mee te vieren, iedere zondag om 10:00 uur in de Gereformeerde Basisschool “De Brug” Boslaan 38 in Zuidhorn.


Een Nieuwjaar!

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Joh. 1 : 12)

In feite zegt een nieuw jaar op zich erg weinig. Er zit aan de nieuwsjaarviering ook geen enkel bijbels aspect, behoudens het feit dat het goed is om eens stil te staan en terug te kijken. De Bijbel moedigt ons echter nog veel meer aan om vóóruit te kijken. Vooruit te kijken naar het doel dat Hij met ons leven heeft…
Lees verder »


Gemeenschap en discipline!

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” (Rom. 12:4,5)

De bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig. Met de vraag: Waarom hebben we elkaar zo hard nodig?

Denk eens aan David die er op uittrok om Goliath te verslaan. Als munitie nam hij 5 gladde stenen uit de beek. Waarom moesten die stenen glad zijn? Anders kon hij ze niet secuur richting geven en dat zou hem zijn leven kunnen kosten. Hoe waren die stenen glad geworden? In die beek stroomde voortdurend water over de stenen heen en werden ze steeds tegen elkaar aan geschuurd, waardoor alle scherpe randjes verdwenen. (Die beek is bekend voor ons, daar zijn wij met de reis naar Israël geweest!) Lees verder »


“Leven in Gods tegenwoordigheid”

De vakanties zijn weer achter de rug. De kinderen gaan weer naar school, en het kerkelijk jaar begint weer met al zijn activiteiten, zoals bidstonden, Bijbelstudies. Hopende dat het een goede tijd mag worden in de tegenwoordigheid van God!
Leven in Gods tegenwoordigheid: Bijbels gezien is dit het allerbelangrijkste in het leven van een gelovige. We zijn bovenal geroepen om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en te komen. Lees verder »