Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

Nieuwe_voorgevel-de-brug

Op deze website vindt u informatie over onze zondagsdiensten, activiteiten en geloof. Als u vragen heeft of een persoonlijk gesprek wilt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Wij zijn per 1 juli verhuisd.

U bent van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren, iedere zondag om 10:00 uur in de Gereformeerde Basisschool “De Brug” Boslaan 38 in Zuidhorn.


Gemeenschap en discipline!

28-10-2019

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” (Rom. 12:4,5)

De bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig. Met de vraag: Waarom hebben we elkaar zo hard nodig?

Denk eens aan David die er op uittrok om Goliath te verslaan. Als munitie nam hij 5 gladde stenen uit de beek. Waarom moesten die stenen glad zijn? Anders kon hij ze niet secuur richting geven en dat zou hem zijn leven kunnen kosten. Hoe waren die stenen glad geworden? In die beek stroomde voortdurend water over de stenen heen en werden ze steeds tegen elkaar aan geschuurd, waardoor alle scherpe randjes verdwenen. (Die beek is bekend voor ons, daar zijn wij met de reis naar Israël geweest!) Lees verder »


“Leven in Gods tegenwoordigheid”

IMG_20190904_131516

De vakanties zijn weer achter de rug. De kinderen gaan weer naar school, en het kerkelijk jaar begint weer met al zijn activiteiten, zoals bidstonden, Bijbelstudies. Hopende dat het een goede tijd mag worden in de tegenwoordigheid van God!
Leven in Gods tegenwoordigheid: Bijbels gezien is dit het allerbelangrijkste in het leven van een gelovige. We zijn bovenal geroepen om in Zijn tegenwoordigheid te zijn en te komen. Lees verder »


Verzoening: Het middelpunt!

handen-ontvangen-kruis-jezus-pasen

“Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9)

Jezus stierf onze dood, zodat wij zijn leven zouden kunnen ontvangen. Wat een geweldig gebeuren! Ik wil daar een beetje verder op ingaan nu wij naar Pasen gaan… Om te begrijpen welke rol het begrip ‘verzoening’ (= Jezus’ plaatsvervangende, verzoenende werk aan het Kruis) speelt in de totale boodschap van het evangelie, moeten we denken aan de constructie van een wiel. (Voor mij over bekend vanuit het autobedrijf gebeuren)!
Lees verder »