Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Eenheid!

pinksteren

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”… (Joh. 17 : 22)

Je zult wel denken waarom schrijft hij over eenheid. Ik proef dat we als gemeente op de goede weg zijn, en daarom wil ik jullie nog een rugsteun meegeven.

Hoe kom je tot eenheid? Het begint met schoon schip maken in eigen huis, dus breken met elke vorm van ongerechtigheid. De opdracht is immers: “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid!” Dan stel je vast dat je met elke kerk/gemeente en christen, die Jezus erkend als Hoofd van het Lichaam en als persoonlijke Verlosser en Redder, zou willen samenwerken. Zoek geen eenheid in je belevingswereld, die zal altijd verschillend zijn, en je afleiden… Lees verder »


Samen wonen met God!

regeboog

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”.(Joh.14:23).

Als je het afgelopen jaar overziet en terug kijkt, dan zullen allerlei gebeurtenissen even bij je terugkomen. De dingen die je gedaan hebt, waar je blij over bent geweest, maar ook de dingen die verkeerd gingen of verdriet met zich mee brachten.
Het is ook heel waardevol om even terug te denken aan de dingen die je met God ervaren hebt in relatie tot Hem of ook in die dingen je gedaan hebt voor Hem… Lees verder »


Geen angst?

sol-y-nubes-25761282443000tnLM[1]

“Er is in de liefde geen vrees(angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees(angst) uit” (1 Joh.4:18a)

Het spreekwoord zegt:  “Angst is een slechte raadgever”…

Toch veel mensen, ook kinderen Gods, worden geplaagd door angst en proberen te vechten tegen angst. Maar soms lijkt het erop dat hoe meer je tegen angst vecht, in welke vorm dan ook, des te hardnekkiger blijft het zitten…
Johannes geeft antwoord: “Volmaakte liefde verdrijft de angst” of zoals de NBG het zo zegt: “…drijft de vrees uit..” Lees verder »