Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Onttroond!

naamloos

“Opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” (Hebr. 2:14b)

Paulus schrijft dat de dood macht kreeg vanwege de zonde. Omdat allen gezondigd hebben, kon de dood als koning over alle mensen heersen. Toen Adam en Eva zondigden, stierven zij geestelijk. Ze verloren hun intieme vriendschap met God. Maar toen zij stierven en begraven werden, was dat niet het einde. Lees verder »


Erkenning . . .

schouderklopje

Zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad” (Opb. 3:9).

Wij willen graag erkenning. Ieder mens heeft die behoefte. Geaccepteerd te worden, geliefd, gewaardeerd. Soms bekruipt je het gevoel dat anderen je een “loser” vinden. Je bent bang voor wat mensen zeggen. Lees verder »


Zelfbeheersing

slide_3

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22).

De Heilige Geest maakt ons tot een ander mens. Tot een mooier mens. Tot een mens zoals God die heeft bedoeld.

Mis je vreugde en vrede in je leven?.. Ben je moedeloos?.. Teleurgesteld?.. Bij God vind je een diepe blijdschap en vrede die niet afhankelijk is van wat er in je leven gebeurt. Een blijdschap en een vrede die dieper gaan dan je omstandigheden. Het hoort bij de vrucht van de Geest. Lees verder »