Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Vrede!

vruchtvdgeest

Johannes 14:21-31

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: “De God nu der hope vevulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”.

We hebben het deze keer over vrede. Shalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. Terecht, want het is een Bijbels woord. Een heel belangrijk woord. De engelen verkondigden bij de geboorte van Jezus Christus immers dat er nu vrede op aarde zou komen! Lees verder »


Blijdschap . . .

man in yellow flower  field under beautiful sky

Johannes 17:9-13

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22)

Waar kan ik je blij mee maken?…

Veel mensen zijn op zoek naar dingen waarvan ze blij en gelukkig worden. Iedereen kan wel iets noemen dat hem/haar blij maakt. Maar voor hoelang?.. Blijdschap die altijd blijft, dat zou gaaf zijn!!

Maar bestaat die?.. Lees verder »


De vrucht van de Geest is liefde . . .

godhoudtvanjou

1 Korintiërs 13

“Maar de vrucht van de Geest, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”… (Galaten 5:22).

Love…

Iedereen weet direct waar je het over hebt. Toch is dit stukje over liefde niet overbodig. Want wat houdt liefde eigenlijk in? Is dat verliefdheid, is het seks, is dat liefde tussen twee mensen of is het liefde tot God. Trouwens wat moet je je bij dat laatste voorstellen? Lees verder »