Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gomarus-college-522x391

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Gemeentegroei!

dav

“(De gemeente) werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest” (Hand. 9:31b)

Tijden van vervolging zijn tijden van reiniging, heiliging, en loutering. Het snoeimes van de hemelse Landman neemt de onvruchtbare takken weg en het resultaat is nieuwe bloei en vruchtbaarheid. Toch verlangt geen enkel kind van God naar geloofsvervolging. Maar kan het daar wel zonder? Vervalt het christendom anders niet in “christendommelheid”?

Na de tijd van vervolging wandelde de gemeente “in de vreze des Heren en nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest”.
In deze tijd van kerkverlating klinkt ons dit vreemd in de oren. Er is dus toch een mogelijkheid de mensen weer in de gemeente/kerk te krijgen, namelijk door de vreze des Heren te prediken en in praktijk te brengen.
Maar zou het ook werken in onze tijd? Het valt in ieder geval te proberen. Lees verder »


Tekenen!

Follow Jezus

“Zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt” (Richteren 6:37)

Was het wel goed wat Gideon deed? God om een teken vragen? Hij was toch vervult met de Heilige Geest? Hij had Gods stem toch al gehoord? Wat wilde hij nog meer? Het feit dat de Here voldeed aan Gideons verzoek, betekent niet dat God ermee in stemde. Maar de Heere God begrijpt de menselijke onzekerheid en behandelt ons met goddelijke geduld. Lees verder »


De blik naar boven!

IMG_20170521_195316

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn” – Kolossenzen 3:1 en 2 (NBG)

Stel, je zou de volgende meerkeuzevraag mogen invullen:
A.  achteren
B.  voren
C.  beneden
D.  boven
E.  binnen

Wat zou jij dan omcirkelen, zo op het eerste gezicht, zonder te weten wat het betekent?
Ik denk dat we, zo verschillend als we zijn, deze woorden ook verschillend zullen invullen. Als ik naar deze woorden kijk dan zou ik zeggen: als mijn blik naar achteren is, laat ik me vooral leiden door wat in het verleden is gebeurd. Als ik naar voren kijk, worden mijn keuzes bepaald door de mensen en situaties die op mijn pad komen. Naar beneden kijken is somberen, klagen, me richten op het negatieve. Naar boven kijken is naar Gods werkelijkheid kijken. Naar binnen kijken is op mezelf gericht zijn.

Deze meerkeuzevraag heeft alles te maken met het heilsfeit waar we de komende week bij stilstaan: “de hemelvaart van Jezus.” Hoe ging dat alweer? Lees verder »