Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gomarus-college-522x391

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Tijd . . . Waar blijft de tijd . . .

mijn geestelijke omgang met God

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was . . .  (Filippenzen 2:5)

Hebt u/jij er wel eens over nagedacht, welke prioriteit je geeft aan het besteden van de tijd die je beschikbaar hebt? Wat komt eerst en is absoluut noodzakelijk en wat is minder of onbelangrijk?
Bekijk deze prioriteitenlijst eens:
1. Tijd voor persoonlijk omgang met God.
2. Tijd en aandacht voor het gezin.
3. Het dagelijks werk.
4. Taken en verantwoordelijkheden in de gemeente.
5. Het onderhouden van familie – en vriendenrelaties.
6. Tijd voor hobby’s en vrije tijd

Er zijn misschien nog wel meer op te noemen maar hier laat ik het even bij…..

Jezus is alles ons voorbeeld, dus ook hierin mogen we naar Hem kijken. Lees verder »


Volharding!

DSC_7143-1140x480

“Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen” (Lucas 21:18-19)

Het woord “Volharding” bleef in mijn gedachten, toen ik voor de tafelbrug moest wachten en dat er een schip onder de brug door ging met het woord Volharding. Ik zocht daar een tekst voor op uit Vadersboek, en kreeg daar Lucas 21 vers 18-19. Er zijn nog vele teksten over volharding in Gods Woord. Maar ik wil nu iets delen over het woord Volharding!

Profeten, maar ook Christenen hebben geen gemakkelijk leven. Hun boodschap botst tegen een muur van onwil van mensen die niet willen horen. Enkelen komen tot bekering, maar de meesten maken het de profeten en christenen verschrikkelijk moeilijk.
Zij spraken en de Naam van de Here. Wie God verwierp, verwierp ook hen. Ze waren net als wij, vreemdelingen en bijwoners (Ef. 2:19) die werden afgewezen en vermoord (Mat. 23:31). Mozes, David, Elia, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Johannes de Doper, en vele anderen, ondergingen het lot van verwerping en misbruik.
Lees verder »


Gemeentegroei!

dav

“(De gemeente) werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest” (Hand. 9:31b)

Tijden van vervolging zijn tijden van reiniging, heiliging, en loutering. Het snoeimes van de hemelse Landman neemt de onvruchtbare takken weg en het resultaat is nieuwe bloei en vruchtbaarheid. Toch verlangt geen enkel kind van God naar geloofsvervolging. Maar kan het daar wel zonder? Vervalt het christendom anders niet in “christendommelheid”?

Na de tijd van vervolging wandelde de gemeente “in de vreze des Heren en nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest”.
In deze tijd van kerkverlating klinkt ons dit vreemd in de oren. Er is dus toch een mogelijkheid de mensen weer in de gemeente/kerk te krijgen, namelijk door de vreze des Heren te prediken en in praktijk te brengen.
Maar zou het ook werken in onze tijd? Het valt in ieder geval te proberen. Lees verder »