Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Lankmoedigheid . . .

lankmoedighei

Kolossenzen 1 : 9-11

“Maar de vrucht van de Geest, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5 : 22).

In de nieuwe vertaling wordt het woord “Geduld” genoemd. Maar de oude vertalingen gebruiken het woord “Lankmoedigheid”.. Maar er zit verschil in. Lankmoedigheid gaat veel verder. Geduld raakt op. Lees verder »


Vrede!

vruchtvdgeest

Johannes 14:21-31

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: “De God nu der hope vevulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”.

We hebben het deze keer over vrede. Shalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. Terecht, want het is een Bijbels woord. Een heel belangrijk woord. De engelen verkondigden bij de geboorte van Jezus Christus immers dat er nu vrede op aarde zou komen! Lees verder »


Blijdschap . . .

man in yellow flower  field under beautiful sky

Johannes 17:9-13

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22)

Waar kan ik je blij mee maken?…

Veel mensen zijn op zoek naar dingen waarvan ze blij en gelukkig worden. Iedereen kan wel iets noemen dat hem/haar blij maakt. Maar voor hoelang?.. Blijdschap die altijd blijft, dat zou gaaf zijn!!

Maar bestaat die?.. Lees verder »