Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Is dat te veel gevraagd?

“Ik zeg u daarom broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd? “​Rom.12:1 (Het Boek).

​Ik wil mij bezig houden met “Het ware offer”..  Ik loop hier al een tijdje mee rond. Dit is een van de krachtigste verzen uit de brieven van Paulus, wat hier boven genoemd is. Waardevol om te overdenken, maar ook actueel voor deze tijd. Lees verder »


Leren van een crisis . . .

“Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop” (Hosea 2:13 en 14)

West-Europa heeft het de laatste jaren moeilijk. Je kunt het volgen via nieuws en krant. (Ik heb wel eens een spreker gehoord die zei: “Je kunt het nieuws en de krant naast de Bijbel leggen!”
De welvaart waarin wij leven, neemt af. Het woord crisis valt keer op keer. De vraag: Hoe gaan we als christenen om met deze moeilijke situatie?

In het Grieks betekent ‘crisis’ oordeel. Heeft de situatie waarin wij terecht zijn gekomen te maken met een oordeel? Hebben wij ons al deze moeilijkheden zelf op de hals gehaald? Mag je deze crisis ook een oordeel van God noemen? Lees verder »


Het wonder van Pinksteren!

“En zij werden allen vervult met de Heilige Geest” (Hand. 2:4).

Komende zondag vieren we weer het Pinksterfeest. Als je mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal niet verder dan een paar vrije dagen. Veel mensen vinden Pinksteren daarom een moeilijk feest. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet’; maar gij kent Hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh. 14:17) Lees verder »