Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Zachtmoedigheid . . .

werk.16.large

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22).

Jezus zei ooit: “Neemt mijn juk op en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Matt. 11:29)

Jezus wijst zichzelf dus aan als degene van wie je kunt leren wat zachtmoedigheid is. En dat is belangrijk, want als we bedenken dat Jezus ons grote voorbeeld is, dan worden we meteen van een aantal misverstanden afgeholpen. Lees verder »


Trouw . . .

0ajn2

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)

Paulus schrijft aan Timoteüs over de mens in de eindtijd:

“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Lees verder »


Het werd Bethlehem . . .

Judea-Wolters

“Bethlehem, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren”. (Micha 5:1)

Als gezegd werd dat in Groningen over het lot van de wereld zou worden beslist, zou niemand het geloven. Groningen is geen Den Haag. Maar ach, wat is Den Haag vergeleken bij Brussel, New York, Washington en Peking! Daar vallen de ‘echte’ beslissingen! In de tijd van Jezus’ geboorte gebeurde dat in Rome. Jeruzalem was weliswaar de hoofdstad van Israël. Maar ook in Israël hadden de Romeinen het voor het zeggen. Vlakbij Jeruzalem lag een plaatsje Bethlehem. Lees verder »