Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Vriendelijkheid

image

Filippenzen 4:4-7

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.. (Galaten 5:22).

Uit een onderzoek bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat we aardiger voor elkaar zouden moeten zijn. Maar tegelijk zijn we vaak een beetje achterdochtig als iemand iets vriendelijks zegt of iets aardigs doet. Wat wil hij van mij?.. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat iemand zomaar vriendelijk kan zijn. Verkopers zijn vriendelijk.

God is vriendelijk. Lees verder »


Lankmoedigheid . . .

lankmoedighei

Kolossenzen 1 : 9-11

“Maar de vrucht van de Geest, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5 : 22).

In de nieuwe vertaling wordt het woord “Geduld” genoemd. Maar de oude vertalingen gebruiken het woord “Lankmoedigheid”.. Maar er zit verschil in. Lankmoedigheid gaat veel verder. Geduld raakt op. Lees verder »


Vrede!

vruchtvdgeest

Johannes 14:21-31

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

In Romeinen 15 bidt Paulus voor de gelovigen in Rome: “De God nu der hope vevulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes”.

We hebben het deze keer over vrede. Shalom. Harmonie. Geen oorlogen. Er wordt veel gepreekt over vrede. Terecht, want het is een Bijbels woord. Een heel belangrijk woord. De engelen verkondigden bij de geboorte van Jezus Christus immers dat er nu vrede op aarde zou komen! Lees verder »