Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gomarus-college-522x391

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Door uw geloof!

Screenshot_20180216-141424

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd . . . (2 Petr 1:5)

De vorige column heb ik aan gegeven dat ik het wil hebben over bouwstenen. Dit ook naar aanleiding dat er ook vaak gebeden wordt in de gemeente over het fundament en de hoeksteen. Ik wil daarom verschillende bouwstenen belichten van uit Gods woord, en dit vanuit de brief van Petrus met het woord “Deugd “. . .
Daarom gewapend met ijver, kom ik op dit punt in de column bij een doorgaande oefening van “toevoegen”. In zekere zin kun je dit proces vergelijken met een constructie of bouw van een gebouw. Waar begin je? Bij het fundament. En wat is ons fundament in dit bouwproces? Lees verder »


Wat betekent “Volmaaktheid”?

Matt 5 vers 48

‘Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mattheüs 5:48).

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud. Veel mensen hebben deze periode goede voornemens bedacht en gaan daarmee het nieuwe jaar van start. Ik begin vandaag met een overdenking uit Gods Woord dat heel goed past bij die goede voornemens, namelijk: Wees volmaakt, maar hoe?
Deze overdenking wil ik behandelen met Bijbelse bouwstenen, die je uitdagen om de weg te bewandelen naar volmaaktheid. Want dat is wat de Here Jezus van ons vraagt in Mattheüs 5 vers 48. Lees verder »


Licht en duisternis!

Groot licht

“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht”  (Jesaja 9 : 1a)

Licht en duisternis, een geliefd thema op het kerstfeest. De toepassing ligt voor de hand: nee tegen de duisternis en ja tegen het licht. Maar, wat is nu precies het licht en wat is de echte duisternis? Dat te weten lijkt mij cruciaal. Pas dan kun je weten of je zelf deel hebt aan het licht of dat je wandelt in de duisternis.

De Bijbel spreekt over werken der duisternis. En het is duidelijk wat daaronder wordt verstaan: allerlei vormen van kwaad, zoals onrecht, leugen, bedrog, noem maar op. Daar tegenover wordt gesproken over wandelen in het licht, het doen van goede werken. Het laat zich raden wat daaronder wordt verstaan! Lees verder »