Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Zelfbeheersing

slide_3

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22).

De Heilige Geest maakt ons tot een ander mens. Tot een mooier mens. Tot een mens zoals God die heeft bedoeld.

Mis je vreugde en vrede in je leven?.. Ben je moedeloos?.. Teleurgesteld?.. Bij God vind je een diepe blijdschap en vrede die niet afhankelijk is van wat er in je leven gebeurt. Een blijdschap en een vrede die dieper gaan dan je omstandigheden. Het hoort bij de vrucht van de Geest. Lees verder »


Zachtmoedigheid . . .

werk.16.large

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22).

Jezus zei ooit: “Neemt mijn juk op en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Matt. 11:29)

Jezus wijst zichzelf dus aan als degene van wie je kunt leren wat zachtmoedigheid is. En dat is belangrijk, want als we bedenken dat Jezus ons grote voorbeeld is, dan worden we meteen van een aantal misverstanden afgeholpen. Lees verder »


Trouw . . .

0ajn2

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)

Paulus schrijft aan Timoteüs over de mens in de eindtijd:

“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Lees verder »