Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gomarus-college-522x391

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


De blik naar boven!

IMG_20170521_195316

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn” – Kolossenzen 3:1 en 2 (NBG)

Stel, je zou de volgende meerkeuzevraag mogen invullen:
A.  achteren
B.  voren
C.  beneden
D.  boven
E.  binnen

Wat zou jij dan omcirkelen, zo op het eerste gezicht, zonder te weten wat het betekent?
Ik denk dat we, zo verschillend als we zijn, deze woorden ook verschillend zullen invullen. Als ik naar deze woorden kijk dan zou ik zeggen: als mijn blik naar achteren is, laat ik me vooral leiden door wat in het verleden is gebeurd. Als ik naar voren kijk, worden mijn keuzes bepaald door de mensen en situaties die op mijn pad komen. Naar beneden kijken is somberen, klagen, me richten op het negatieve. Naar boven kijken is naar Gods werkelijkheid kijken. Naar binnen kijken is op mezelf gericht zijn.

Deze meerkeuzevraag heeft alles te maken met het heilsfeit waar we de komende week bij stilstaan: “de hemelvaart van Jezus.” Hoe ging dat alweer? Lees verder »


Het Offer!

IMG_20170403_172732

“En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor” (Lucas 23 : 45b)

Ik heb het verschillende keren over het Offer gehad. Maar nu we vlak voor Pasen zitten wil ik er nog even extra aandacht aan schenken.
Als christenen leef je eigenlijk altijd met de gedachte die te maken heeft met deze gebeurtenis. Elke keer als we denken aan onze redding en verlossing van zonde en schuld komt dit ons weer in herinnering. En als het goed is zullen we heel vaak in onze gebeden danken voor deze geweldige daad van liefde van onze Here Jezus. Lees verder »


Offers!

heilig-overwinning

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat..’ Romeinen 12:2.

Er is een oorlog aan de gang. Onze gedachten, onze denkpatronen liggen in de vuurlinie. Voortdurend probeert de vijand zijn ideeën aan ons op te dringen en ons van Gods wegen en gedachten af te houden. Hoe ga je daar nu mee om?
Allereerst door je lichaam als een levend offer toe te wijden aan Jezus Christus. Maar als je dit doet, wordt de strijd nog heviger!
Dus blijft de vraag, hoe staande te blijven in die strijd. Er is een eenvoudig recept! Lees verder »