Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


“De zon gaat op . . .”

hyper_11

“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week”… (Matth.28:1).

Opvallend is dat de evangelisten Mattheüs en Marcus zo nauwkeurig aangeven wanneer Jezus opstond. Het was vroeg in de morgen, toen de dag begon.
Te snel ben je geneigd deze gegevens over te slaan en aandacht te schenken aan de vrouwen die op die paasmorgen alweer vroeg op weg gingen. Maar het was al Pasen, voordat zij het wisten.
Het was al licht, terwijl zij nog in het donker liepen. Het werd Pasen zonder hen. Jezus stond op toen het licht werd. Het laat zien wat de opstanding is: de duisternis wordt verbroken, het licht breekt door, de dag breekt aan.
Lees verder »


Wie is jouw koning?

1001004007495439

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh.18:36).

Toen Christus voor Pilatus stond, werd Hij ondervraagd over Zijn koningschap. Hij werd in Zijn land immers de “Koning der Joden”genoemd.

Jezus ontkende toen dat Hij een concurrent van de keizer zou zijn. Niet om dat Hij bang was, maar omdat Zijn koningschap niets met politiek te maken heeft. De Here Jezus probeerde dat uit te leggen door erop te wijzen dat Zijn koningschap niet van deze wereld is. Lees verder »


De kracht van het kruis

kruis

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (1 Kor. 1:18)

De boodschap van het kruis is omstreden, de wereld vindt het dwaas, door christenen wordt het gezien als het hart van hun geloof. De boodschap van het kruis is dynamiet! ‘Dunamis’ staat er. Dat is een Grieks woord dat iedereen wel een beetje kan begrijpen. Van dat Griekse woord zijn namelijk onze woorden ‘dynamiet’ en ‘dynamo’ afgeleid. Beide begrippen kunnen we goed als voorbeeld gebruiken! Lees verder »