Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Diep getroffen . . .

pinksteren

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden: Wat moeten wij doen?” (Hand.2:37).

Als je aan mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal al niet veel verder dan een paar extra vrije dagen. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh.14:17). Lees verder »


Onttroond!

naamloos

“Opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” (Hebr. 2:14b)

Paulus schrijft dat de dood macht kreeg vanwege de zonde. Omdat allen gezondigd hebben, kon de dood als koning over alle mensen heersen. Toen Adam en Eva zondigden, stierven zij geestelijk. Ze verloren hun intieme vriendschap met God. Maar toen zij stierven en begraven werden, was dat niet het einde. Lees verder »


Erkenning . . .

schouderklopje

Zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad” (Opb. 3:9).

Wij willen graag erkenning. Ieder mens heeft die behoefte. Geaccepteerd te worden, geliefd, gewaardeerd. Soms bekruipt je het gevoel dat anderen je een “loser” vinden. Je bent bang voor wat mensen zeggen. Lees verder »