Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


Een nieuw verbond . . .

Judea-Wolters

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt” (Lucas 22 : 20)

Ik wil nog even stilstaan wat wij met Pasen (Pesach) hebben gevierd. “Een nieuw verbond”… Onder alle volken die er waren, wilde God een volk speciaal voor Zichzelf. Het volk Israël werd zo het uitverkoren volk. God gaf hen heel duidelijk wetten en regels waar ze zich aan moesten houden en het volk wilde dat ook. Het verbond met God werd met bloed bezegeld.
God heeft zich van Zijn kant ook altijd aan dit verbond gehouden, maar het volk was voortdurend ontrouw. Het was onmogelijk om in eigen kracht deze wet te volbrengen. Lees verder »


De kracht van het kruis . . .

naamloos

Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (1 Kor. 1:18)

We leven midden in de lijdenstijd, daarom wil ik mij een beetje toeleggen wat het kruis betekend. Er is veel over het kruis gezegd. De boodschap van het kruis is omstreden. De wereld vindt het dwaas, door christenen wordt het gezien als het hart van hun geloof.

De boodschap van het kruis is als dynamiet! “Dunamis” staat er.. Dat is een Grieks woord dat iedereen wel een beetje kan begrijpen. Van dat Griekse woord zijn namelijk onze woorden “dynamiet” en “dynamo” afgeleid. Beide begrippen kunnen we goed als voorbeeld gebruiken! Lees verder »


Eenheid!

pinksteren

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”… (Joh. 17 : 22)

Je zult wel denken waarom schrijft hij over eenheid. Ik proef dat we als gemeente op de goede weg zijn, en daarom wil ik jullie nog een rugsteun meegeven.

Hoe kom je tot eenheid? Het begint met schoon schip maken in eigen huis, dus breken met elke vorm van ongerechtigheid. De opdracht is immers: “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid!” Dan stel je vast dat je met elke kerk/gemeente en christen, die Jezus erkend als Hoofd van het Lichaam en als persoonlijke Verlosser en Redder, zou willen samenwerken. Zoek geen eenheid in je belevingswereld, die zal altijd verschillend zijn, en je afleiden… Lees verder »