Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Jezus vinden, volgen en verwachten

gemeente

Bent u op zoek naar een gemeente of samenkomst in Zuidhorn? Of wilt u graag wat meer informatie over de Christengemeente Zuidhorn? Op deze website vindt u alles over de zondagsdiensten, activiteiten en over de gemeente.

U bent ook van harte welkom om onze samenkomst mee te vieren op iedere zondag om 10:00 uur in het Gomarus College aan de Brilweg 21-a in Zuidhorn.


God doet alle dingen meewerken ten goede!

GetAttachment

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8 : 28)

Vaak zeggen we dat het allemaal makkelijker zou zijn, wanneer we geen last van verdrukking zouden hebben en in voorspoed zouden leven. Als alles goed met ons gaat is het zoveel makkelijker om God te vertrouwen en Hem te volgen. Toch?
Is dat zo?.. Kijk eens om je heen?.. Lees verder »


God verbiede het!

hyper_11

“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld” (Gal.6:14).

Paulus had veel om trots op te zijn. Hij was een Jood, van het volk dat voor God zo speciaal is. Hij had Gods woord nauwkeurig gevolgd. Hij was onderwezen door een grote theoloog van zijn tijd. Hij was bekeerd; een Messiaanse Jood dus. Als christen had hij veel voor de Here kunnen doen. Hij heeft duizenden tot Jezus mogen leiden. Hij zag hoe velen Gods Geest ontvangen.

Paulus had grote wonderen gezien, zelfs doden waren opgewekt. Lees verder »


Diep getroffen . . .

pinksteren

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden: Wat moeten wij doen?” (Hand.2:37).

Als je aan mensen op straat vraagt wat Pinksteren betekent, dan komen ze meestal al niet veel verder dan een paar extra vrije dagen. Het Pinksterfeest is ook niet voor de ongelovigen. Jezus zei hierover: “De Vader zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Joh.14:17). Lees verder »